Heidi Merikalla-Teirillä on laaja ja monipuolinen kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä kaupallisista välimiesmenettelyistä, riita-asioiden hoitamisesta tuomioistuimissa sekä sovittelusta. Heidi on CEDR:n (Centre for Effective Dispute Resolution) hyväksymä sovittelija.

Heidi työskentelee Keskuskauppakamarin riidanratkaisupalveluista vastaavana johtajana ja Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteerinä. Hän toimii päätoimensa ohella sovittelijana ja välimiehenä kotimaisissa ja kansainvälisissä menettelyissä, joihin ei sovelleta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjä, nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä tai sovittelusääntöjä.

Hän toimi aiemmin asianajajana ja Specialist Partnerina yhdessä Suomen suurimmista asianajotoimistoista, jossa hän työskenteli yli 12 vuotta erikoistuen yritysten välisten riitojen ratkaisuun. Hän toimi myös välimiehenä ja sovittelijana. Riidanratkaisun lisäksi Heidi neuvoi asiakkaita konfliktien ja riskien hallinnassa ja ennaltaehkäisyssä sekä strategisissa ja muissa kaupallisiin sopimuksiin ja vastuukysymyksiin liittyvissä asioissa.

Heidi on koulutukseltaan OTK ja varatuomari. Oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi hän on suorittanut MBA-tutkinnon erikoistuen rahoituskysymyksiin.

Heidin työkielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

Voit lukea lisää Heidin kokemuksesta hänen CV:stään sekä otsikoiden Sovittelijatehtävät, Välimiestehtävät ja Hallitustehtävät alta.

Read in English.