Heidi on CEDR:n (Centre for Effective Dispute Resolution) hyväksymä sovittelija. Asianajajana työskennellessään hän oli Suomen Asianajajaliiton akkreditoima sovittelija ja toimi sovittelijana.

Heidi toimii sovittelijana kotimaisissa ja kansainvälisissä riidoissa, joihin ei sovelleta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjä, nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä tai sovittelusääntöjä.

Hän oli mukana työryhmässä, joka laati Keskuskauppakamarin sovittelusäännöt. Hän luennoi säännöllisesti sovittelusta konferensseissa ja seminaareissa.

Voit lukea lisää Heidin kokemuksesta hänen CV:stään sekä otsikoiden Esittely, Välimiestehtävät ja Hallitustehtävät alta.

Read in English.