Heidillä on laaja ja monipuolinen kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä välimiesmenettelyistä. Hän on toiminut sekä asiamiehenä että välimiehenä välimiesmenettelyissä.

Heidi toimii välimiehenä kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä, joihin ei sovelleta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjä tai nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä.

Toimestaan Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteerinä Heidille on kertynyt ainutlaatuinen kokemus välimiesmenettelyistä. Hän on työssään hallinnoinut merkittävää määrää välimiesmenettelyitä, läpikäynyt menettelyissä annettuja välitystuomioita sekä neuvonut Keskuskauppakamarin välimiesmenettely- ja sovittelusääntöihin liittyvissä kysymyksissä.

Ennen nykyistä työtään Keskuskauppakamarissa Heidi toimi asianajajana ja Specialist Partnerina yhdessä Suomen suurimmista asianajotoimistoimistoista, jossa hän työskenteli yli 12 vuotta erikoistuen yritysten välisten riitojen ratkaisuun. Tuona aikana hän toimi asiamiehenä riidoissa, jotka koskivat muun muassa yrityskauppoja, osakassopimuksia, toimitussopimuksia, franchisingsopimuksia, yhteistyösopimuksia sekä muita yritysten kaupallisia ja liiketoimintasopimuksia eri liiketoiminta-alueita koskien. Hän toimi myös välimiehenä ja sovittelijana. Riidanratkaisun lisäksi Heidi neuvoi asiakkaita konfliktien ja riskien hallinnassa ja ennaltaehkäisyssä sekä strategisissa ja muissa kaupallisiin sopimuksiin ja vastuukysymyksiin liittyvissä asioissa.

Toimiessaan asianajajana Heidi listattiin kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global, Best Lawyers) Suomen johtavien välimiesmenettely- ja riidanratkaisuasiantuntijoiden joukkoon. Hänet mainitaan tällä hetkellä yhtenä Suomen johtavana välimiesmenettelyasiantuntijana ”Who’s Who Legal: Arbitration” -hakemistossa.

Heidi luennoi säännöllisesti välimiesmenettelystä konferensseissa ja seminaareissa.

Voit lukea lisää Heidin kokemuksesta hänen CV:stään sekä otsikoiden Esittely, Sovittelijatehtävät ja Hallitustehtävät alta.

Read in English.